ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"
ДВАНАДЕСЕТАТА  конференции на Сдружението на преподавателите по история в България се проведе  на 17-18 септември 2010, СУ „Св. Климент Охридски” - ДИУУ,София
на тема:
„Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история” - 
с Председател  проф. Румяна Кушева

Приветствие от М0МН поднесе ст. експерт по история Мария Бенова.

С презентации участваха:
ст.н.с.ІІ ст. д-р Людмил Вагалински, зам.директор на Националния археологически институт с музей - БАН,
ст.н.с.ІІ ст. д-р Нарцис Торбов, зав. отдел „Археология" -музей Враца,
Бистра Стоименова, СУ „Св.Климент Охридски”-ДИУУ, София
Калуда Кираджиева, племенница на Димитър Пешев,
Радостина Николова, Център за контрол и оценка на качеството,
Аделина Пенева, Професионална гимназия по Икономика, Шумен,
Галя Иванова, СОУ „Никола Катранов", Свищов,
Петко Колев, председател на фондация ТАНГРА
Клуб ”Историк” в ТПГ ”Никола Вапцаров" - Юлиян Ситарски, Радомир
Фондация   „Ценности" , представена от Лиляна Панова,
Дияна Илиева, 56 СОУ „Проф. К. Иречек",София,
Кина Котларска, Велико Търново,
Димитрина Зарева, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Яхиново,
Камелия Стаменова, Професионална гимназия-Етрополе,
Магдалена  Стаменова СОУ „Васил Левски",  Елин Пелин
гл.ас.Виолета Петрова, Димитър Иванов, студент по „История" във ВТУ   „Св.Св.Кирил  и Методий" ,
Таня   Трапова, Природоматематическа гимназия „Яне Сандански",  Гоце Делчев
Николай   Чакъров,  Веселка   Симеонова,   СОУ  „Фридрих Шилер”, Русе
Мария Николова, 138 СОУ, София,
Тодор Тодоров, СОУ „Иван Богоров", Димитровград,
Антоанета Палангурска, СОУ „Емилиян  Станев” , Велико Търново,
Теменужка Топчиева, СОУ „Антим І ”, Златоград