ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"

ДВАНАДЕСЕТАТА конференции на Сдружението на преподавателите по история в България се проведе на 17-18 септември 2010, СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ,София на тема: „Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история” – с Председател проф. Румяна Кушева.

За подробности натиснете тук

 

През 2010 г. Фондацията утвърди новото си амплоа- изработи още два продукта - филм за Манастир "Св.Симеон Стълпник" и "Св. Петка", намиращ се в с. Огняново, община Елин Пелин и аудио CD на нов певчески талант.

 

В периода 18-20 септември 2009 г. в София, ДИУУ-СУ "Св. Климент Охридски"се състоя ЕДИНАДЕСЕТА конференция на Сдружениетио на преподавателите по история в България, където Фондацията представи филма "Младежки исторически IT портал", като подари 100 копия на участниците.

 

            През април 2009 г. Фондацията успешно приключи втория си проект на тема “Младежки исторически междукултурен IT портал”.

           

През септември 2008 г.Фондацията отново презентира новия си продукт-изработени макети на 100-те национални исторически обекта- пред Сдружението на преподавателите по история в България,което проведе ДЕСЕТАТА си конференция с международно участие в София, в сградата на ДИУУ.Макетите бяха подарени на преподавателите.

            През март 2008 г. Фондацията спечели първия си проект на тема „Изграждане на уеб базиран ученически информационен център”, като основен партньор, съвместно с 26-то СОУ, община Витоша, гр. София.

           

На 7-8 септември, 2007 в София, ДИУУ, се състоя ДЕВЕТАТА конференция с международно участие на Сдружението на- преподавателите по история в България на тема: “Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история”.

 

За подробности, натиснете тук

На 11 май 2007 г. в 123 СОУ „Стефан Стамболов” София, бе проведено маркетингото приоучване относно параметрите на Програмната схема на нашата Е-медия в ученическото пространство.

За подробности, натиснете тук

На 22.03.2007 г. в 11.00 ч. в София в заседателната зала на Департамента за информация и усъвършенстване на учители- ДИУУ към СУ “Св. Климент Охридски” се състоя церемония по връчване на наградите на първенците в третото и четвъртото издание на конкурса за образователно- програмни продукти.

За подробности, натиснете тук

 

На 20 декември 2006 г. в 123 СОУ “Стефан Стамболов” – София, се състоя урок- упражнение (една от идеите на проф. Шопов), протекла под формата на тест в 12 клас.

За подробности, натиснете тук

 

На 4 декември 2006 г. в Департамента за информация и усъвършенстване на учители – СУ “Св. Климент Охридски”, тържествено бяха връчени свидетелствата и грамотите на успешно защитилите в сесия октомври 2006 г. най-високата професионалноквалификационна степен (ПКС) български учители.

За подробности, натиснете тук

 

От 18 септември 2006 г. аудитория № 500 в ЮЗУ “Неофит Рилски”- Благоевград носи името на проф. Шопов в негова памет.

За подробности, натиснете тук

           

На 8 и 9 септември 2006 г. в София се състоя ОСМА -та конференция, с международно участие, на Сдружението на преподавателите по история.

За подробности, натиснете тук

Към младежкия портал
Архив