ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"

На 20 декември 2006 г. в 123 СОУ “Стефан Стамболов” – София, с директор Мариета Петлешкова, почетен член на Президиума на Фондация “Проф. Йордан Шопов- фондация на юристите и историците в Република България”, се състоя практическо приложение на уроците- упражнения (една от идеите на проф. Шопов), протекла под формата на тест в 12 клас.

Наградите за правилно отговорилите бяха осигурени от фирма “Борис Буров”- с. Камена, община Петрич. Г-н Буров също е почетен член на Президиума на Фондацията.

Резултатите от теста показаха отлична подготовка на бъдещите студенти по история и право.

 

Обратно към Събития