ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"

На катедрено заседание от 18.09.2006 г. Двете катедри по история в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет “Неофит Рилски”- Благоевград взеха решение, аудитория № 500, която е специализирана по история на изкуството и археология, да носи името на проф. Шопов в чест на неговата памет.

 

Обратно към Събития