ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"

На 8 и 9 септември 2006 г. в София, в Департамента по информатика и усъвършенстване на учителите- ДИУУ, се състоя ОСМА -та конференция, с международно участие, на Сдружението на преподавателите по история.

            Водещата тема бе “Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история”.

            На конференцията се презентира Фондацията “Проф. Йордан Шопов- ФЮИБ”, представиха се нейните цели и се прожектира видеофилм с кадри от живота на проф. Шопов. По случай Рождения ден на Титуляра, бе организирана кафе-пауза.

 

Обратно към Събития