ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"

На 22.03.2007 г. в 11.00 ч. в София в заседателната зала на Департамента за информация и усъвършенстване на учители- ДИУУ към СУ “Св. Климент Охридски” се състоя церемония по връчване на наградите на първенците в третото и четвъртото издание на конкурса за образователно- програмни продукти.

Награди от името на Фондация “Проф. Йордан Шопов- фондация на юристите и историците в Република България” бяха връчени на авторите на следните продукти:

-Кризи и дипломация. Европа по пътя към Първата световна война с автор Николай Рисков – ученик, ОМГ "Акад. Кирил Попов" – гр. Пловдив

-Европа – вчера, днес и утре с автори Теодора Данаилова и Стефка Дафова – гр. Ловеч

-Войните на кръста – християнската експанзия на Изток с автор Дончо Ташков, СОУ "Иван Вазов" – гр. Сопот

 

Обратно към Събития